O firmě

Firma je členem Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR

Firma má tyto doklady pro svoji činnost:

 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Osvědčení o registraci
 • Osvědčení fyzické osoby NBÚ Praha
 • Potvrzení Národního bezpečnostního úřadu podle § 121 zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti pro stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“
 • Certifikát Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR.
 • Firma je pojištěna u České podnikatelské pojišťovny, a.s.

Poslání firmy:

 • hlavním posláním hlídací služby Luděk Šmejkal (dále jen „HS“) je napomáhat v rozsahu vymezeném zákony a ostatními právními předpisy ČR zvyšování bezpečnosti osob a chránit majetek fyzických či právnických osob,
 • HS ve své činnosti plně respektuje pravomoci státních orgánů, v případě civilních objektů Policii České republiky, se kterou při ochraně oprávněných zájmů svých klientů spolupracuje a působí vedle ní,
 • usiluje o výužívání všech zkušeností a znalostí specialistů v těch oborech, které souvisejí s jejím předmětem činnosti,
 • HS zabezpečuje hlídání veřejných i neveřejných jednání, přepravu cenin a finanční hotovosti,
 • dále provádí montáž a servis kamerových systémů dle specifických požadavků zákazníka,
 • ostrahu staveb, včetně mechanizačních prostředků,
 • taktéž zabezpečujeme veškeré úklidové služby.
 • Klientům, kterým „HS“ zajišťuje nebo již poskytla komerční ochranu, je celá řada. Jsou to obchodní organizace, průmyslové a stavební podniky a také jednotlivé fyzické osoby. Potvrzením úspěšné činnosti „HS“ ke spokojenosti našich zákazníků je fakt, že řada zájemců o naše služby se na nás obrátila na základě doporučení stávajících klientů.